Škoda Auto zaznamenala v prvých deviatich mesiacoch roka 2013 tržby vo výške 7,4 miliardy eur

Česká automobilka ŠKODA dosiahla v prvých deviatich mesiacoch roku 2013 tržby vo výške 7,4 miliárd eur. Vo fáze vysokých investícií dosiahol prevádzkový výsledok spoločnosti ŠKODA AUTO v prvých deviatich mesiacoch 371 miliónov eur. Len v uplynulom treťom štvrťroku vzrástol prevádzkový zisk v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka o 8,8 percent. Do konca septembra dodala ŠKODA svojim zákazníkom 685 000 vozidiel. Predaje v mesiaci september vzrástli o 3,3 percenta, čo zároveň predstavuje nový septembrový rekord.

„S ôsmimi novými alebo úplne prepracovanými modelmi je rok 2013 v znamení najväčšej produktovej ofenzívy v histórii automobilky,“ hovorí predseda predstavenstva spoločnosti ŠKODA Prof. Dr h.c. Winfried Vahland. „Tým sme modelovú paletu značky ŠKODA takmer kompletne obnovili, alebo prepracovali. Naša ponuka nebola ešte nikdy tak rozsiahla a atraktívna ako dnes. Preto nás veľmi teší mimoriadne pozitívna reakcia trhov,“

dodáva Vahland.

Odbyt a tržby boli v tejto fáze poznačené neľahkou ​​trhovou situáciou v Európe a zároveň nábehom nových produktov a s tým spojeným nižším objemom výroby. Po úspešných nábehoch nových produktov vzrástol v septembri opäť počet dodávok zákazníkom. 86 600 dodaných vozidiel predstavuje nárast o 3,3 percenta v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka. Celkovo počíta ŠKODA v druhej polovici roka s vyššími predajmi ako v porovnateľnom období v minulom roku. Pozitívny vývoj sa v treťom štvrťroku 2013 premietol aj do prevádzkového výsledku spoločnosti ŠKODA AUTO.

Prevádzkový výsledok predstavoval 128 miliónov eur, čo v porovnaní s tretím štvrťrokom minulého roka predstavuje nárast o 8,8 percenta. Tržby českej automobilky dosiahli ku koncu septembra hodnotu 7,37 miliardy eur. To je o 6,4 percenta menej ako v porovnateľnom období roku 2012, kedy tržby dosiahli 7,87 miliardy eur. Prevádzkový výsledok predstavoval 371 miliónov eur, o 34,6 menej ako v prvých deviatich mesiacoch minulého roka, kedy bol dosiahnutý prevádzkový zisk 567 miliónov eur. Investície predstavovali 458 miliónov eur. V porovnaní s obdobím od januára do septembra 2012 s investíciami vo výške 525 miliónov je to o 12,8 percent menej. „ŠKODA v prvých troch štvrťrokoch aj cez zložitejšie rámcové podmienky a vo fáze vysokých investícií udržala prevádzkový výsledok s výnosnosťou 5 percent na solídnej úrovni,“ hovorí člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO pre oblasť financií Winfried Krause. „Vďaka dôslednému manažmentu nákladov máme aj do budúcna stabilnú finančnú základňu,“ dodáva Krause.

Škoda Auto

Nechajte nám komentár