BMW Group chce okuliarmi Google Glass zvýšiť úroveň kvality

30. januára 2015
Komentáre vypnuté

Fotografia niekedy povie viac než tisíc slov. BMW Group realizuje pilotný projekt v americkom závode v Spartanburgu, ktorého cieľom je zistiť, do akej miery môžu nové technológie vstavané do pracovných pomôcok zlepšiť alebo urýchliť pracovné procesy v oblasti kontroly kvality.

Zamestnanci začali na tento účel používať špecifickú vizuálnu pracovnú pomôcku – okuliare Google Glass, ktoré umožňujú zachytiť kvalitu testovacích sérií vozidiel ešte pred spustením sériovej výroby. Nová pomôcka generuje fotografie alebo videozáznamy s cieľom identifikovať potenciálne odchýlky. Výsledkom projektu by mala byť lepšia, rýchlejšia a jednoduchšia identifikácia a náprava prípadných nedostatkov, ako aj zefektívnenie ďalších fáz výrobného cyklu. V súčasnosti BMW Group skúma, ako možno tento pilotný projekt preniesť aj do iných oblastí výroby. Projekt realizuje spoločnosť BMW Group v rámci aktuálnej kampane Industry 4.0, ktorej cieľom je hľadať také spôsoby využitia nových technológií, ktoré zabezpečia optimálnu podporu pre zamestnancov vo výrobe aj v oblasti plánovania výroby.

Videohovory a riešenie nedostatkov priamo na mieste.

Inteligentné okuliare umožňujú zamestnancom analytického centra pridávať fotografie a videozáznamy priamo do reportov. Optický displej na okuliaroch je vybavený kamerou s tromi módmi – fotografovanie, nahrávanie videozáznamu a video na pozadí. Posledne spomenutý mód umožňuje permanentné nahrávanie videozáznamu, pričom každé dve minúty sa videosekvencie dočasne ukladajú. Jednoduchým stlačením tlačidla možno sekvencie skopírovať priamo na server BMW Group, kde sa súbory ukladajú natrvalo. Tento postup je veľmi výhodný najmä v prípade nedostatkov, ktoré sa v reporte nedajú slovami ľahko opísať.

„Počas trvania pilotného projektu plánujeme pridať aj funkciu videohovoru, takže identifikovaný problém bude možné vyriešiť ihneď na mieste s pracovníkmi príslušných oddelení,“

objasňuje koordinátor projektu, Dr. Jörg Schulte.