Nadačný fond Kia – Študenti pomôžu zlepšiť vzdelávanie v Žilinskom kraji

16. marca 2015
Komentáre vypnuté

Gymnazisti skvalitnia výučbu anglického jazyka, skupinka žiakov z Liptovského Hrádku vytvorí elektronickú učebnicu pre spolužiakov a mladších žiakov na výučbu programovacích jazykov, žilinskí vysokoškoláci zvýšia povedomie o ekologických zdrojoch energie a z vynovenej simulovanej firmy sa budú tešiť žiačky Strednej odbornej školy strojníckej. Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis odštartoval v tomto roku nový grantový program zameraný na podporu inovatívneho vzdelávania na stredných a vysokých školách.

Gymnázium na Varšavskej ceste v Žiline pristupuje aktívne k nadaniu svojich študentov a ponúka im možnosti sebarealizácie v tom, čo ich baví. Napríklad vďaka krúžku Divadlo v anglickom jazyku sa žiaci učia a zdokonaľujú cudzí jazyk motivujúcou a zábavnou formou. Mladí talentovaní členovia krúžku sa s divadelnými predstaveniami zúčastňujú rôznych súťaží, tento rok ich čaká účasť na krajskom kole súťaže Jazykový kvet a v júni zabojujú o umiestnenie na medzinárodnom divadelnom festivale Class in action, ktorý sa uskutoční v Prahe.

V Kysuckom Novom Meste chcú zase pedagógovia skoncovať s výučbou teórie bez praxe. „Predmet logistika sa vyučuje len teoreticky bez praktických ukážok,“ uvádzajú v projekte pedagógovia a študenti Spojenej školy. To bola hlavná myšlienka projektu, vďaka ktorému sa žiaci zapoja do vytvorenia simulácie pásovej výroby. Pod vedením pedagógov spracujú okrem iného aj postupy výroby, náplň pracovných činností jednotlivých pracovísk, či vypracujú skladovú evidenciu. Počas workshopov vysvetlia žiakom priebeh výroby a základné logistické postupy uplatňované vo výrobe, dvaja zamestnanci spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Vďaka grantu zanietení študenti odboru mechanik elektrotechnik Spojenej školy v Nižnej vycestujú koncom marca do Grécka, aby sa zúčastnili medzinárodného matematického kongresu Euromath 2015. Na kongrese plánujú predstaviť vysokoškolským pedagógom študentmi navrhnuté nové prístupy vo výučbe matematiky pre študijný odbor autoelektronik a pokúsia sa tak o získanie  certifikátu kvality, ktorý udeľuje komisia európskych matematikov. „Certifikát nám umožní ukázať širokej verejnosti, že matematika je zaujímavá a využíva sa aj v automobilovom priemysle,“ formuluje cieľ projektu aktívny študent Peter Ľuba.

Študenti odboru Technika prostredia Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity sa zapoja do výroby vzdelávacích pomôcok, tvorby vzdelávacích videí a simulačných ukážok technológií využívajúcich alternatívne zdroje energie. „Zem ponúka bohatstvo vo forme obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú v súčasnosti nedostatočne využívané. Je dôležité zvýšiť povedomie mladých ľudí a nasmerovať ich budúce kroky k ochrane životného prostredia,“ uvádza pedagogický pracovník Žilinskej univerzity Radovan Nosek. Preto zamýšľajú uskutočniť v spolupráci so študentmi univerzity a s odborníkmi z praxe vzdelávacie workshopy s názvom Clean energy organizované pre žiakov stredných škôl vo vybraných mestách v regióne Oravy, Liptova, Kysúc a Žiliny.

Pilotný grantový program s názvom Región pre vzdelanie, ktorý bol vyhlásený v Nadačnom fonde Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis, je zameraný na inovovanie vzdelávacích aktivít na stredných a vysokých školách v Žilinskom kraji. Z počtu 44 podaných projektov budú vďaka schváleniu grantu v hodnote do 5 000 EUR školy v Žilinskom kraji realizovať 21 projektových zámerov. Na grantový program spoločnosť Kia Motors Slovakia vyčlenila 80 000 EUR. Zamestnanci spoločnosti mohli projekty škôl podporiť svojim odporúčaním, niektorí sa na projektoch budú i aktívne podieľať vo svojom voľnom čase.

Zoznam podporených projektov

Meno žiadateľa Názov projektu Sídlo – mesto Schválená suma
SPŠ Martin Strom Laca Novomeského Martin 508,00 €
Stredná priemyselná škola Dobrodružstvo s časticami Martin 1 300,00 €
Spojená škola Tvorba v praxi využiteľného, plno automatizovaného systému Kysucké Nové Mesto 4 100,00 €
Žilinská univerzita v Žiline Aktívni študenti = kvalitná univerzita Žilina 4 600,00 €
Súkromná spojená škola Konzerva fest 2015 Martin 4 356,00 €
Gymnázium Robotika 2015++ Žilina 2 000,00 €
Žilinská univerzita v Žiline Clean energy Žilina 4 991,50 €
Žilinská univerzita v Žiline Naprogramuj robota – Yrobot Cup Žilina 5 000,00 €
Spojená škola Matematika pre autoelektronika Nižná 3 294,00 €
Žilinská Univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta Ultra ľahký solárny automobil „Solar Flare” Žilina 4 978,80 €
Dopravná akadémia Pomôcka pre samoštúdium žiakov Žilina 2 410,00 €
Žilinská univerzita Umelá inteligencia hravou formou Žilina 3 101,00 €
Stredná odborná škola polytechnická Lahšie na cvičisku, ešte lahšie na bojisku Dolný Kubín-Kňažia 4 934,00 €
Gymnázium Talentárium Žilina 5 000,00 €
Stredná odborná škola elektrorechnická Modernizácia učebne programovania cnc Žilina 5 000,00 €
Súkromné gymnázium Žilina Nájsť svoj element Žilina 4 025,10 €
Spojená škola Študenti pomôžu zlepšiť vzdelávanie Kysucké Nové Mesto 2 976,60 €
Stredná odborná škola elektrotechnická Dajme zbohom starým papierovým učebniciam Žilina 5 000,00 €
Stredná odborná škola strojnícka Nebojme sa elektriky, alebo dobrých odborníkov nikdy nie je dosť Kysucké Nové Mesto 2 500,00 €
Stredná odborná škola strojnícka Cvičná firma Kováčik, s. r. o. Kysucké Nové Mesto 5 000,00 €
SOŠ elektrotechnickáv Liptovskom Hrádku Učenie sa s úsmevom Liptovský Hrádok 4 925,00 €