Sklenený štít

28. mája 2014
Komentáre vypnuté

Kamienky z posypového materiálu sú po roztopení snehu malé lietajúce zlo. Poškodzujú najmä čelné sklo, ktorého oprava alebo výmena z povinného zmluvného poistenia nie je vždy jednoduchou otázkou a existujú naň rozdielne názory.

Medzi najčastejšie poistné udalosti patria práve praskliny na čelnom skle, spôsobené odletujúcimi kamienkami. Pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia alebo havarijného poistenia by ste sa preto mali zaujímať aj o to, ako takúto prípadnú situáciu vyriešiť. Kvôli poškodenému čelnému sklu môžete pokojne prísť nielen o technické osvedčenie, ale v prípade väčšieho poškodenia dokonca aj o tabuľky s evidenčným číslom. Podľa zákona musí mať vodič na vozovku nerušený výhľad.

Za opravu poškodeného miesta na čelnom skle zaplatíte od 20 eur vyššie, na výmenu si pripravte 200 a viac eur. Vždy je to však lepšie ako prísť o doklady či značky. Ak vás zastavia policajti, vôbec sa s vami na túto tému nebudú baviť. Vyhláška Ministerstva dopravy hovorí jasne, ak je prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche o veľkosti väčšej ako dvadsať milimetrov, vozidlo nie je technicky spôsobilé. Preto by ste si čelné sklo mali dať čo najskôr do poriadku, hoci nejde práve o najlacnejšiu záležitosť.

Auto_2

Poistné krytie čelného skla je najrozumnejšie riešiť cez havarijné poistenie alebo špeciálne pripoistenie. Vyhnete sa tak prípadným problémom pri vymáhaní poistného plnenia zo zákonnej poistky. V prípade povinného zmluvného poistenia sa totiž škoda na čelnom skle neprepláca automaticky, ale je potrebné preukázať, že škoda na čelnom skle vznikla v príčinnej súvislosti so škodovou udalosťou, za ktorú zodpovedá konkrétny škodca poistený v danej poisťovni.

Jednotlivé poisťovne riešia tieto poistné udalosti podľa vlastných podmienok. Ak sa napríklad rozhodnete pre pripoistenie rizika poškodenia čelného skla v Groupama Garancia poisťovni a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, uhradia vám bez spoluúčasti každú jeho opravu alebo výmenu až do výšky dojednanej poistnej sumy. Limit poistného plnenia platí vždy na jedno poistné obdobie bez ohľadu na počet poistných plnení. V prípade, že nemáte toto pripoistenie, z havarijnej poistky vám tiež preplatia každú opravu alebo výmenu skla, no z výslednej sumy vám odpočítajú dohodnutú spoluúčasť, ktorú ste uzavreli v rámci poistnej zmluvy.