Žilinský lesopark má ďalšiu revitalizovanú časť

31. októbra 2013
Komentáre vypnuté

Lesopark Chrasť netvorí len územie nad Žilinskou univerzitou. Menej známou časťou lesoparku je jeho dolná časť na okraji sídliska Vlčince za Karpatskou ulicou pri domove dôchodcov a tenisových kurtoch. Práve táto časť lesoparku, v uplynulých mesiacoch revitalizovaná, bola slávnostne otvorená širokej verejnosti v pondelok 28. októbra za prítomnosti predsedu Žilinského samosprávneho kraja, Juraja Blanára, primátora mesta Žilina, Igora Chomu a prezidenta spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. Eek-Hee Lee, ktorá na revitalizáciu finančne prispela. Kultúrny program predstavil Detský folklórny súbor Cipovička.

 „Je mi potešením zúčastniť sa sprístupnenia revitalizovanej časti Lesoparku Chrasť žilinskej verejnosti. Aj zásluhou spoločnosti Kia Motors Slovakia, ktorá sa stala za roky pôsobenia v Žiline nielen významným producentom automobilov, motorom rozvoja celého regiónu a dôležitým zamestnávateľom, ale je aj partnerom kultúrnych podujatí v Žiline a veľký dôraz kladie na zlepšovanie a ochranu životného prostredia, tu dnes vidíme upravenú prístupovú cestu, prechádzame sa po nových chodníkoch, využívame nové lavičky. Zároveň máme v celom lesoparku vysadených 600 nových drevín, čo významne prispieva k tvorbe zdravého vzduchu v tejto časti Žiliny,“

prihovoril sa primátor mesta Žilina účastníkom slávnostného otvorenia.

KIA lesopark

 „Spoločnosť Kia Motors Slovakia sa v rámci spoločenskej zodpovenosti zameriava aj na životné prostredie a citlivo vníma ekologickú stabilitu v prostredí, v ktorom pôsobí. Projekt Zelené mesto, ktorý je súčasťou firemnej filantropie sa práve zameriava na revitalizáciu zelených plôch, ktoré môžu byť v budúcnosti využívané na oddych, relax a aktívnu rekreáciu pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Mesta Žilina,“

povedal prezident a CEO spoločnosti, Eek-Hee Lee.

Revitalizovaná dolná časť Lesoparku umožní mnohým Žilinčanom oddýchnuť si v príjemnom a skultúrnenom prostredí. Mesto Žilina, ako správca Lesoparku Chrasť, sa bude o zeleň a ďalšie doplnky lesoparku starať a udržiavať ich, aby slúžili dlhé roky.