Renault NEXT TWO – blízka budúcnosť roku 2020?

9. februára 2014
Komentáre vypnuté

Strata času, únava, stres, minutý benzín…. To je príbeh súčasného motoristu na cestách, ktoré sú čím ďalej, tým preplnenejšie. Prečo sa neuvoľniť a nebyť len pasažierom? Autonómne vozidlá znamenajú neskutočný krok vpred smerom k mobilite budúcnosti, k väčšej bezpečnosti na cestách. NEXT TWO je víziou spoločnosti Renault, predstava, ako by autonómne vozidlo mohlo vyzerať v roku 2020. Renault spája konektivitu s delegovaním určitých jazdných funkcií, pričom vodič získava užitočný extra voľný čas a popri tom sa zlepšuje aj bezpečnosť.

“Prototypom autonómneho vozidla NEXT TWO sa Renault snaží zaujať pozíciu na trhu pokročilých technológií, ktoré veríme sa dostanú na trh okolo roku 2020. S vozidlom NEXT TWO chceme skombinovať svety delegovaného jazdenia a konektivitu. Autonómne jazdenie zlepší bezpečnosť a ušetrí množstvo času vodičom. Byť « on-line » im umožní využiť tento čas napríklad na video-konferenciu, on-line nákup, môžu si študovať cestovné informácie a omnoho viac.”

Carlos Ghosn, CEO Renault.

Renault NEXT TWO

Vďaka jednoduchým, ale dôvtipným senzorovým technológiám, NEXT TWO oslobodzuje vodiča od šoférovania, čím získa extra čas v nasledovných situáciách:

  • Delegovanie jazdných funkcií v zápche pri rýchlosti do 30 km/hod,
  • Automatické parkovanie, kedy automobil samostatne zaparkuje na parkovisku špeciálne vyhradenom pre automatizované vozidlá. Táto funkcia zahŕňa nájdenie parkovacieho miesta, zaparkovanie a potrebné parkovacie manévre.

Na palube NEXT TWO môžu pasažieri efektívne využívať čas a benefity, ktoré im poskytuje doba mobilná. NEXT TWO využíva otvorený systém pripojenia, môže sa pripojiť na všetky dostupné siete (3G, 4G, Wi-Fi, atď.) a je kompatibilný so všetkými operačnými systémami. Pasažieri na palube nájdu všetko čo nachádzajú doma, alebo v kancelárii – v bezpečí, zatiaľ čo vozidlo jazdí samo.

NEXT TWO umožní motoristom získať a využívať voľný čas. Prepojenie konektivity a delegácie jazdných funkcií umožní vodičovi a pasažierom objavovať novú formu mobility. Či to bude čas využitý na prácu, alebo na relax, či ponechanie auta samostatne parkovať, počas nasledovných rokov pribudne množstvo nových aplikácií.

Dopravné zápchy na našich cestách produkujú viaceré problémy:

  • Strata 60 až 80 hodín ročne vo veľkých európskych mestách, alebo v USA – pokiaľ Vám cesta do práce trvá hodinu (zdroj: TomTom a INRIX)
  • Vodiči trpia únavou a stresom v týchto situáciách, čo má negatívny vplyv na ich zdravie
  • Energetická strata kalkulovaná na počte viac ako 16 billiónov litrov paliva v USA a v Európe (zdroj: Gartner).

Renault NEXT TWO

Autonómne jazdenie je odpoveďou na riešenie týchto problémov. Hlavnou inováciou je delegovanie jazdných funkcií: v špecifických zónach NEXT TWO preberá kontrolu nad vozidlom. Vodič sa už nemusí sústredíť na situáciu na vozovke pre ním, ani vzadu. Vodič sa môže venovať iným aktivitám.

Druhou kľúčovou technológiou je konektivita. Systém je schopný sa kdekoľvek a kedykoľvek pripojiť na cloud služby, čo umožní vodičovi využívať získaný čas efektívne.

Vývoj takéhoto vozidla, ktoré jazdí samostatne a bezpečne, samozrejme ešte chvíľu potrvá. Avšak, NEXT TWO, ktorý vychádza z modelu Renault ZOE, reprezentuje prvotný krok smerom k riešeniu mobility budúcnosti. NEXT TWO je vybavený kamerou, predným senzorom a ultrazvukovým systémom, ktoré spolu vytvárajú okolo vozidla “ochrannú bublinu” a zabezpečujú tak pasažierom bezpečnosť.

Renault zostáva verný svojej filozofii prinášať nové technológie čo najširším masám a jeho snahou je, aby budúca generácia autonómnych vozidiel bola dostupná pre čo najväčší počet ľudí. “NEXT TWO je realistickým prototypom, ktorý obsahuje moderné technológie, ktoré je možné zabudovať do produkčného modelu auta v stredodobej budúcnosti,” poznamenal Frédéric Mathis. Delegovanie jazdných vlastností sa spolieha predovšetkým na ADAS hardvér (Advanced Driver Assistance Systems), ktorý príde na trh v roku 2014.

Jednoduché a efektívne riešenie – systém pozostáva z dvoch detekčných systémov, ktoré analyzujú okolie vozidla – senzor v prednom nárazníku a kamera, ktorá je umiestnená pri spätnom zrkadle, plus ultrazvukový snímač okolia vozidla. Všetky systémy sú koordinované kontrolnou jednotkou.

Senzor a kamera

Predný senzor analyzuje vozidlo vpredu, kalkuluje jeho vzdialenost a akou rýchlosťou sa pohybuje. Kamera detekuje laterálne značenia na ceste, aby bolo možné správne navigovať automobil uprostred jazdného pruhu. Dáta, ktoré zaznamenáva senzor a kamera sú následne vyhodnotené a kontrolná jednotka ich následne využíva pri riadení, ovládaní motora a brzdného systému.

Ako to funguje?

Aby vodič delegoval riadenie automobilu, musí byť splnený predpoklad úplnej bezpečnosti. NEXT TWO preberá riadenie v nasledujúcich situáciách, ktoré spĺňajú bezpečnostné kritériá:

  • Zápcha na hlavnej ceste – aby NEXT TWO prepol do módu delegovaného riadenia, vozidlo sa musí nachádzať na “chránenej” ceste bez chodcov či cyklistov a autá sa nesmú pohybovať rýchlejšie ako 30 km/hod. Automobil v tomto mode nemení jazdné pruhy a delegácia riadenia musí trvať minimálne 5 minút. Pokiaľ sú horeuvedené podmienky splnené, vodič môže stlačiť tlačidlo a prestať sa venovať riadeniu. Vozidlo začne riadiť samo.
  • Automatizované parkovanie – NEXT TWO vie zaparkovať samo, môže vyzdvihnúť vodiča pred kanceláriou, alebo pred domom. Funkcia automatického parkovania je kontrolovaná cez smart telefón a špecializovanú aplikáciu.

Renault NEXT TWO

Keď automobil preberie riadenie, head-up displej – transparentný displej umiestnený na vrchu prístrojovej dosky – sa zafarbí na modro. Cieľom tohto kroku je vytvoriť v podvedomí vodiča reflex, ktorý asociuje spojenie modrej farby a automatického riadenia vozidla.

NEXT TWO obsahuje systém rozšírenej reality, ktorý sprostredkováva vodičovi dodatočné informácie formou reálnych obrazov. Táto rozšírená realita je využívaná predovšetkým v navigačnom systéme.

Renault NEXT TWO

Veľký, centrálne umiestnený displej je možné ovládať dotykovo alebo pohybmi ruky. Infračervený senzor dokáže detekovať jednoduché pohyby ruky, čo umožňuje vodičovi prechádzať zoznamy (napríklad zoznam kontaktov) alebo prehliadať fotografie či listovať v zozname rádiových frekvencií bez toho, aby sa vodič musel nakláňať k displeju. Týmto jednoduchým ovládaním môže vodič zväčšovať obraz, alebo presunúť fotografiu alebo dokument z hlavného displeja na zariadenia patriace spolucestujúcim.

Inteligentné sedadlo

Toto sedadlo bolo vyvinuté v spolupráci so spoločnosťou Faurecia. Elektrické ovládače umožňujú nastaviť sedadlo podľa potrieb rozdielnych vodičov. Inteligentné sedadlo využíva databázu uloženú na cloude, podľa ktorej hľadá ideálne nastavenie podľa telesnej konštrukcie vodiča.

Ochranná “bublina”

NEXT TWO je odpoveďou na potrebu zlepšenia bezpečnosti, ktorú vyjadrili zákazníci v prieskume spoločnosti Renault. Cieľom je minimalizovať zranenia pri nehodách tým, že pozornosť za prevádzku vozidla preberá stroj, ktorý nepodlieha únave a tým sa nezhoršuje koncentrácia.

Renault NEXT TWO

NEXT TWO má zabudovanú kameru, senzor a ultrazvukové pole, ktoré monitorujú okolie vozidla v reálnom case, čím vlastne vytvárajú “ochrannú bublinu” a zvyšujú bezpečnosť posádky vozidla.

Pohoda v aute

Prieskum spoločnosti zaznamenal ďalšiu dôležitú požiadavku zákazníkov, prameniacu zo starnutia populácie, konkrétne sa týkajúcu zdravia. NEXT TWO disponuje aplikáciou Health & Wellbeing (zdravie a pohoda). Táto aplikácia ovláda inteligentné sedadlo vyznačujúce sa módom “relax”, dokáže meniť atmosféru interiéru (osvetlenie, audio, vôňa), čím pomáha posádke vozidla uvoľniť sa a vychutnať si bezpečnú jazdu, zatiaľ čo auto šoféruje namiesto človeka.

Virtuálna kancelária na cloude

Ďalšou službou v ponuke na palube vozidla NEXT TWO je virtuálna kancelária, ktorá disponuje rovnakou elektronickou a IT architektúrou akú nájdete doma alebo v kancelárii. Môžete tak telefonovať, posielať e-maily, sťahovať video, počúvať hudbu cez streaming, pričom pripojenie na internet je zabezpečené nepretržite. NEXT TWO sa dostáva k týmto novým službám cez jednoduchý internetový prehliadač, bez potreby sťahovania špecifických aplikácií, čo je potrebné robiť v dnešnej dobe.