Škoda Auto zaznamenala v prvých deviatich mesiacoch roka 2013 tržby vo výške 7,4 miliardy eur

31. októbra 2013
Komentáre vypnuté

Česká automobilka ŠKODA dosiahla v prvých deviatich mesiacoch roku 2013 tržby vo výške 7,4 miliárd eur. Vo fáze vysokých investícií dosiahol prevádzkový výsledok spoločnosti ŠKODA AUTO v prvých deviatich mesiacoch 371 miliónov eur. Len v uplynulom treťom štvrťroku vzrástol prevádzkový zisk v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka o 8,8 percent. Do konca septembra dodala ŠKODA svojim zákazníkom 685 000 vozidiel. Predaje v mesiaci september vzrástli o 3,3 percenta, čo zároveň predstavuje nový septembrový rekord.

„S ôsmimi novými alebo úplne prepracovanými modelmi je rok 2013 v znamení najväčšej produktovej ofenzívy v histórii automobilky,“ hovorí predseda predstavenstva spoločnosti ŠKODA Prof. Dr h.c. Winfried Vahland. „Tým sme modelovú paletu značky ŠKODA takmer kompletne obnovili, alebo prepracovali. Naša ponuka nebola ešte nikdy tak rozsiahla a atraktívna ako dnes. Preto nás veľmi teší mimoriadne pozitívna reakcia trhov,“

dodáva Vahland.

Odbyt a tržby boli v tejto fáze poznačené neľahkou ​​trhovou situáciou v Európe a zároveň nábehom nových produktov a s tým spojeným nižším objemom výroby. Po úspešných nábehoch nových produktov vzrástol v septembri opäť počet dodávok zákazníkom. 86 600 dodaných vozidiel predstavuje nárast o 3,3 percenta v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka. Celkovo počíta ŠKODA v druhej polovici roka s vyššími predajmi ako v porovnateľnom období v minulom roku. Pozitívny vývoj sa v treťom štvrťroku 2013 premietol aj do prevádzkového výsledku spoločnosti ŠKODA AUTO.

Prevádzkový výsledok predstavoval 128 miliónov eur, čo v porovnaní s tretím štvrťrokom minulého roka predstavuje nárast o 8,8 percenta. Tržby českej automobilky dosiahli ku koncu septembra hodnotu 7,37 miliardy eur. To je o 6,4 percenta menej ako v porovnateľnom období roku 2012, kedy tržby dosiahli 7,87 miliardy eur. Prevádzkový výsledok predstavoval 371 miliónov eur, o 34,6 menej ako v prvých deviatich mesiacoch minulého roka, kedy bol dosiahnutý prevádzkový zisk 567 miliónov eur. Investície predstavovali 458 miliónov eur. V porovnaní s obdobím od januára do septembra 2012 s investíciami vo výške 525 miliónov je to o 12,8 percent menej. „ŠKODA v prvých troch štvrťrokoch aj cez zložitejšie rámcové podmienky a vo fáze vysokých investícií udržala prevádzkový výsledok s výnosnosťou 5 percent na solídnej úrovni,“ hovorí člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO pre oblasť financií Winfried Krause. „Vďaka dôslednému manažmentu nákladov máme aj do budúcna stabilnú finančnú základňu,“ dodáva Krause.

Škoda Auto